Dessa patienter uppfyller kraven för remiss

 • Delhudsbrännskada >20 % av kroppsytan för vuxna och >10 % av kroppsytan vid <16 år och >65 år. Konsultation om alla barn <3 år vid utbredning >5 %.
 • Djup delhuds- och fullhudsbrännskada. Konsultation vid skador <10 % för vuxna och     <5 % barn 3-16 år och vuxna >65 år om organisatoriska förutsättningar finns för handläggning inom region.
 • Allvarlig elektrisk skada.
 • Allvarlig kemisk skada.
 • Toxisk epidermolys >10 %.
 • Komplicerande annan sjukdom.
 • Speciella psykosociala behov.
 • Kombinationsskador där brännskadan bedöms prognosavgörande:
  • Inhalationsskada
  • Trauma

Handläggningen av svårt brännskadade patienter utgår från det gällande kunskapsläget i landet och de kriterier som används för högspecialiserad brännskadevård internationellt. Definitionen för rikssjukvård utgår från de europeiska riktlinjerna (EBA) som bygger på en kombination av skadeutbredning, skadedjup och ålder.