Speciellt för barn

Kontakt med rikssjukvårdsenhet skall tas när det gäller alla barn <3 år med ytlig delhudsbrännskada >5% .  

Remisskriterierna omfattar barn<16 år med

  • ytlig delhudsbrännskada >10 %
  • djup delhudsskada
  • fullhudsskada 

Rikssjukvårdsenhet konsulteras vid <5 % djup delhudsskada och <5 % fullhudsskada för barn 3-16 år om organisatoriska förutsättningar finns för handläggning inom region.

 

 

    Handläggningen av svårt brännskadade patienter utgår från det gällande kunskapsläget i landet och de kriterier som används för högspecialiserad brännskadevård internationellt. Definitionen för rikssjukvård utgår från de europeiska riktlinjerna (EBA) som bygger på en kombination av skadeutbredning, skadedjup och ålder.