Så här remitterar du

Vart ska jag remittera? Vid misstanke om att brännskadan är sådan att rikssjukvård skall ges tas omedelbart kontakt med någon av de två rikssjukvårdsenheterna. Jourhavande läkare nås via telefonnumren nedan. De som av remittent bedöms som gränsfall, d.v.s. som ryms inom definitionen men remiss inte bedöms vara uppenbar, ska alltid diskuteras med riksklinik. Om remittent och rikssjukvårdsenhet är oense om var patient bör behandlas ska detta dokumenteras för uppföljning.

Socialstyrelsens beslut speglar att de uppsatta kriterierna inte strikt behöver beskriva varje skadas svårighetsgrad. Därför lämnar man viss utrymme för bedömning från fall till fall. Däremot uttalas klart att när en patient uppfyller något kriterium ska kontakt tas med någon av riksklinikerna.