Om svåra brännskador

I Sverige söker cirka 20 000 personer vård varje år på grund av brännskador. Av dessa är 1 500 så allvarligt skadade att de behöver läggas in på sjukhus. Internationellt sett är det en låg siffra. I exempelvis USA är siffran nästan dubbelt så hög och i utvecklingsländer i Afrika och i Indien ännu högre.

Orsakerna till brännskadorna varierar. Bland förskolebarn är det vanligast att man skållats på varmt/hett vatten. Bland äldre barn och vuxna dominerar skållning samt skador orsakade av att kläder tagit eld. En annan viktig orsak är brand inomhus, till exempel vid sängrökning. Här är det vanligt att patienten varit alkoholpåverkad vilket också bidragit till händelseförloppet och skadan. Även arbetsplatsolyckor kan orsaka svåra brännskador, exempelvis vid lödning/svetsning och när kemiska ämnen antänts.

För att minimera skadorna är det viktigt att svårt brännskadade snarast möjligt får intensivvård. Akademiska sjukhusets intensivvårdshelikopter är snabbt på plats och kan hämta den skadade. Genom att intensivvård kan ges redan i helikoptern kan den skadade erbjudas likvärd vård oavsett var i landet man bor. På brännskadeenheterna på Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Linköping arbetar team dygnet runt för att erbjuda optimala vårdinsatser.

Allt fler med extremt svåra brännskador överlever. Tack vare framsteg inom hudodling, kirurgisk teknik och intensivvård kan även personer med 95-procentiga brännskador räddas sedan 10-15 år tillbaka.

Avgörande i den akuta fasen är rätt kirurgi i rätt tid, att man inte väntar utan opererar så mycket man kan så snabbt som möjligt. Därefter spelar uppföljningen och stödet under den långa rehabiliteringstiden en viktig roll. En stor brännskada är bland det svåraste en människa kan råka ut för och överleva. Professionella team av arbetsterapeuter, sjukgymnaster och psykologer coachar brännskadade patienter med målsättningen att varje individ ska kunna återgå till ett så normalt liv som överhuvudtaget är möjligt.