Svåra brännskador

Den här sidan ger information om svåra brännskador till allmänhet, patienter, anhöriga och till läkare och andra som möter personer som drabbats.

Från och med den 1 januari 2010 träder regler och rutiner för rikssjukvård av svåra brännskador i kraft. Patienter som uppfyller vissa krav ska vårdas på speciell enhet för rikssjukvård. Dessa enheter är Centrum för rikssjukvård av svåra brännskador vid Akademiska sjukhuset och Brännskadeenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping.